Patient Concierge

Ewelina Fuk

mail +48 785 284 656 mail Wyślij wiadoość

Wyboru odpowiedniej metody leczenia raka szyjki macicy dokonuje się w oparciu o stadium zaawansowania choroby nowotworowej na podstawie naciekania szyjki macicy, bądź okolicznych narządów oraz faktu pojawienia się przerzutów. Pod uwagę bierze się  również wielkość i lokalizację. Na podstawie tych danych lekarz podejmuje decyzję o wyborze formy leczenia raka szyjki macicy.

Leczenie we wczesnych stadkach rozwoju raka szyjki macicy

Wczesne stadia zaawansowania, czyli 0 i IA-1, dotyczą nowotworu zlokalizowanego tylko w nabłonku szyjki macicy. Leczenie polega wówczas na usunięciu zmiany nowotworowej bez naruszania narządów rodnych pacjentki. Kobieta poddawana jest zabiegu konizacji, podczas którego dochodzi do klinowego (stożkowego) wycięcia pochwowego fragmentu macicy, który został objęty zmianą.

Leczenie w zaawansowanych stadiach raka szyjki macicy

W inwazyjnych stadiach choroby, w których nowotwór zaczął naciekać na głębsze tkanki szyjki macicy, a nawet okoliczne narządy, stosuje się leczenie chirurgiczne i wykonuje się wówczas zabieg histerektomii. Podczas tej operacji usuwana jest macica macica z przymaciczami, jajniki, górna część pochwy (ok.  1/3 jej długości), węzły chłonne biodrowe, a w niektórych przypadkach konieczne okazuje się również usunięcie  węzłów  paraaortalnych (wzdłuż aorty i dużej żyły dolnej). W przypadku pacjentek w wieku przedmenopauzalnym i  z niskim zaawansowaniem choroby czasami istnieje możliwość przeprowadzenia operacji pozwalającej na oszczędzenie jajników. istnieje kilka technik przeprowadzenia histerektomii – na drodze operacji otwartej (klasycznej), bezpochwowej, laparoskopowej oraz z wykorzystaniem robota da Vinci, która jest obecnie najnowocześniejszą formą operacyjnego leczenia raka szyjki macicy. Histerektomia da Vinci wykonywana we wczesnym stadium zaawansowania choroby. Operacja przeprowadzana jest w sposób minimalnie inwazyjny przy nacięciu powłok brzusznych ograniczających się do 5 otworów, o średnicy nie przekraczającej 1 cm. Wykorzystanie robota da Vinci pozwala chirurgowi na przeprowadzenie operacji z bardzo wysoką precyzją co przekłada się na ograniczone ryzyko uszkodzenia nerwów anatomicznych podczas zabiegu. Dodatkowo podczas operacji z wykorzystaniem robota da Vinci nie ma konieczności radykalnego preparowania pęcherza moczowego, które standardowo niesie ze sobą ryzyka uszkodzenia jego unerwienia podczas operacji, co w efekcie może skutkować zaburzeniami pęcherza takimi jak nietrzymanie moczu. Zabieg z wykorzystaniem robota da Vinci niesie szereg korzyści dla pacjentek takich jak mniejszy ból pooperacyjny, zminimalizowane ryzyko infekcji oraz  lepszy efekt kosmetyczny. Ponadto okres hospitalizacji i rekonwalescencji jest znacznie krótszy w porównaniu do innych technik operacyjnych. Dodatkowo w większości przypadków udaje się uniknąć leczenia uzupełniającego w postaci radioterapii.

Zastosowanie robota da Vinci w operacyjnym leczeniu raka szyjki macicy pozwala operować pacjentki z obciążonym wywiadem, a przede wszystkim te ze znacznym stopniem otyłości. Sposób wykonania zabiegu przy użyciu ramion robota pozwala uniknąć typowych powikłań dla operacji u kobiet z nadwagą takich jak:  zaburzenia w gojeniu się ran, powstanie nieprawidłowej tkanki bliznowatej czy rozejście się brzegów rany.

Nieoperacyjne leczenie raka szyjki macicy

Jedną z metod jest radiochemioterapia, która stanowi połączenie radioterapii i chemioterapii. Pierwsza faza leczenia polega na poddaniu napromieniowaniu guza i jego najbliższego obszaru, przez do dochodzi do zmniejszenia wielkości i masy guza. Następnie stosowana jest chemioterapia, polegająca na podawaniu pacjentce raz w tygodniu kroplówki z cisplatyną (związkiem chemicznym). Celem tego etapu leczenia jest zniszczenie dzielących się w szybkim tempie komórek nowotworowych.

Drugą metodą nieoperacyjnego leczenia raka szyjki macicy w zaawansowanym stadium jest radioterapia. Często jest to również metoda uzupełniające, po której lub przed którą wykonuje się histerektomię. Celem radioterapii jest zmniejszenie wielkości i masy guza lub też zniszczenie pozostałych komórek nowotworowych, w zależności od tego, czy radioterapia jest wykonywana przed czy po histerektomii.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Ewelina Fuk

Ewelina Fuk

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Ewelina Fuk
ZADZWOŃ
+48 785 284 656
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Ewelina Fuk
NAPISZ WIADOMOŚĆ