Patient Concierge

Karolina Kopeć

mail +48 785 054 460 mail Wyślij wiadoość

Czym jest przepuklina okołostomijna?

Przepuklina okołostomijna to nieprawidłowe uwypuklanie się  w większości przypadków jelita cienkiego do otworu, w którym wyłoniona została stomia. Przepuklina okołostomijna to rodzaj przepukliny pooperacyjnej, która jako powikłanie po operacji dotyczy ok. 50% pacjentów ze stomią. Przepuklina okołostomijna powstaje przeważnie w przeciągu pierwszych dwóch lat od zabiegu wyłonienia stomii i możemy ją podzielić na prawdziwą (przemieszczanie się jelit do otworu stomii powoduje zbyt szeroki kanał stomijny) oraz  rzekomą (przemieszczanie się jelit do otworu stomii powoduje nadmierne zwiotczenie tkanek wokół stomii).

Przepuklina okołostomijna – przyczyny powstawania

Wśród czynników ryzyka powstania przepukliny okołostomijnej wymienia się nieprawidłowe wyłonienie stomii, wyłonienie stomii na jelicie grubym, powikłania/zakażenia rany pooperacyjnej po zabiegu wyłonienia stomii jak również konieczność przeprowadzenia zabiegu w trybie nagłym np. z powodu niedrożności jelit. Dodatkowo pojawieniu się przepukliny okołostomijnej sprzyjają zaawansowany wiek pacjenta, otyłość i nadwaga, cukrzyca, przewlekłe zaparcia jak również terapia sterydami i choroba obturacyjna płuc.

Przepuklina okołostomijna – objawy

Pojawienie się miękkiego guzka w okolicy stomii, który powiększa się wraz z upływem czasu jest typowym objawem przepukliny okołostomijnej. Guzek uwidacznia się w pozycji stojącej oraz podczas kichania, kaszlu, czy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Trzeba pamiętać, że powiększająca się przepuklina okołostomijna problemów z założeniem sprzętu do stomii, zaburzeń wypróżniania jak również zrostów wewnątrz przepukliny. Uwięźnięcie przepukliny okołostomijnej, któremu towarzyszą gorączka, niedrożność jelit, wymioty oraz ból w okolicy stomii, zatrzymanie gazów i stolca jest sytuacją, która wymaga  pilnej interwencji chirurgicznej.

Operacje robotem da Vinci
Operacje robotem da Vinci

Przepuklina okołostomijna – leczenie

 

Zabieg operacyjny stanowi podstawę leczenia przepuklin okołostomijnych. Operację przepukliny okołostomijnej z  uwagi na duże skomplikowanie zabiegu (operacja wykonywana jest od strony jamy otrzewnej)  przeprowadza się głownie  techniką laparoskopową lub z użyciem robota chirurgicznego. Laparoskopia i robot chirurgiczny to techniki małoinwazyjne, które umożliwiają przeprowadzenie zabiegu naprawy przepukliny brzusznej bez konieczności rozległego nacinania powłok skórnych pacjenta. Naprawę przepukliny chirurg przeprowadza przez parę jednocentymetrowych nacięć przez, które do ciała pacjenta wprowadzana jest kamera endoskopowa oraz zminiaturyzowane narzędzia chirurgiczne. Do korzyści z przeprowadzenia robotycznej naprawy przepukliny okołostomijnej zalicza się mniejszy uraz chirurgiczny, mniejsze dolegliwości bólowe, niższe ryzyko infekcji oraz powikłań. Pacjenci mogą liczyć na skrócenie czasu hospitalizacji i rekonwalescencji.

Przepuklina okołostomijna – cena zabiegu

Cena komercyjnej naprawy przepukliny okołostomijnej zależy od techniki, którą zostanie przeprowadzona operacja (klasyczna, laparoskopowa, robotyczna), rozległości przepukliny i stopnia jej zaawansowania jak również od rodzaju zastosowanych siatek wzmacniających. Szczegóły operacji oraz możliwe techniki  jej przeprowadzenia omawiane są z pacjentem podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Karolina Kopeć
ZADZWOŃ
+48 785 054 460
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Karolina Kopeć
NAPISZ WIADOMOŚĆ