Patient Concierge

Ewelina Fuk

mail +48 785 284 656 mail Wyślij wiadoość

Rak szyjki macicy to aktualnie trzeci pod względem częstości zachorowań nowotwór u kobiet na świecie, a znaczna większość nowych zachorowań przypada na kobiety z krajów rozwijających się. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na ten nowotwór w Europie, a rocznie raka szyjki macicy w naszym kraju diagnozuje się u 2,5 tys. kobiet z czego umiera z nich 1,6 tys. Zachorowania na ten typ nowotworu notuje się głównie w 6. dekadzie życia, a ok. 60% z nich przypada u pań pomiędzy 45 a 64 rokiem życ ia. Niestety w ostatnich latach rośnie liczba przypadków raka szyjki macicy diagnozowanego u młodych, aktywnych kobiet pomiędzy 35 a 44. rokiem życia.

Polska charakteryzuje się  jednym z najniższych w Europie odsetkiem przeżyć 5-letnich, będących miarą wyleczalności tego raka. Odsetek ten wynosił w 2017 zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotorów lekko ponad 55%, przy średniej europejskiej powyżej 62%. Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy występuje między 50 a 69 rokiem życia (52%).

W ostatnich latach wskaźniki przeżyć 5 letnich istotnie się poprawiły, zwłaszcza w grupie młodych kobiet pomiędzy 20-44 lat.  Spadek zachorowalności rozpoczął się w początku lat 90 XX wieku i do końca pierwszej dekady XXI wieku zmniejszył się prawie 2,3 razy.

Do czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy zalicza się przede wszystkim wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) przenoszone są drogą płciową, wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego, dużą liczbę partnerów seksualnych,  czy wieloletnie stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej. Dodatkowo rozwojowi raka szyjki macicy sprzyjają częste i nawracające infekcje narządów rodnych takie jak chlamydioza, rzeżączka, wirus cytomegalii czy opryszczki jak również czynniki genetyczne czyli występowanie tego nowotworu u członków najbliższej rodziny jak również urodzenie co najmniej trójki dzieci.

Wyleczalność zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania raka szyjki macicy w chwili rozpoznania. Dlatego tak ważna jest profilaktyka w postaci systematycznych wizyt u ginekologa i wykonywanie cytologii. To właśnie cytologia pozwala na wykrycie wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy inaczej raka przedinwazyjnego, który poprzedza wystąpienie inwazyjnego nowotworu.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Ewelina Fuk

Ewelina Fuk

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Ewelina Fuk
ZADZWOŃ
+48 785 284 656
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Ewelina Fuk
NAPISZ WIADOMOŚĆ