Patient Concierge

Magdalena Okarmus

mail +48 785 054 460 mail Wyślij wiadoość

Czym jest endometrioza?

Endometrioza to choroba, w której przebiegu tkanka wyścielająca macicę tzw. endometrium, wszczepia się i narasta w innym miejscu w ciele kobiety, najczęściej lokalizując się w  jajnikach i jajowodach ale również w błonie śluzowej jelita grubego, pęcherza moczowego, czy otrzewnej. Ogniska endometriozy znajdujące się poza jamą macicy tak samo reagują na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety, a więc w trakcie trwania miesiączki tak samo krwawią i podlegają złuszczaniu. Proces ten prowadzi do powstania stanu zapalnego, którego konsekwencją jest pojawienie się zrostów i guzów jak również dolegliwości bólowych, które nasilają się głównie przed miesiączką jak również w trakcie jej trwania. Do objawów endometriozy zalicza się również bolesne współżycie oraz dolegliwości bólowe podczas mikcji czy oddawania stolca. Objawy endometriozy w wielu przypadkach są niejednoznaczne ponieważ zależą one od lokalizacji ognisk endometrialnych jak również od stopnia zaawansowania choroby.

Zgodnie z szacunkami na endometriozę w Polsce może cierpieć aż 2 mln  Polek, a choroba ta dotyka głównie kobiet w wieku rozrodczym (w wieku 20 – 40 lat), ale również młodocianych i 3% kobiet po menopauzie.

Rodzaje endometriozy

Wyróżnia się trzy typy endometriozy:

Stopnie zaawansowania endometriozy

Do opisu stopnia zaawansowania endometriozy najczęściej używa się klasyfikacji ASRM (Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu) w postaci czterostopniowej skali, która opiera się na liczbie, rodzaju i wielkości ognisk endometriozy. Klasyfikacjia w swoim opisie wyróżnia także stopień nacieku okolicznych tkanek jak również obecność dodatkowych zmian w przebiegu endometriozy takich jak zrosty czy guzy. Wg klasyfikacji ASRM wyróżniamy cztery stopnie zaawansowania choroby:

Endometrioza – leczenie

Leczenie endometriozy prowadzone jest za na drodze  farmakoterapii, zabiegu operacyjnego jak również poprzez metody skojarzone. Terapia farmakologiczna polega na podawaniu środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz preparatów hormonalnych. Terapia hormonalna ma na celu zmniejszenie  stężenia estrogenów w organizmie, co w konsekwencji przekłada się na wygaszanie ognisk endometriozy. Leczenie zabiegowe (chirurgiczne) a w szczególności jego zakres i rodzaj uzależniony od rozległości zmian, a także wieku pacjentki i jej planów prokreacyjnych. W większości przypadków chirurgiczne leczenie endometriozy wykonywane jest technikami małoinwazyjnymi czyli na drodze chirurgii laparoskopowej lub z wykorzystaniem robota. Celem operacji, która wykonywana jest głównie w przypadku endometriozy głęboko naciekającej jest usunięcie uwidocznionych ognisk endometriozy w obrębie miednicy jak i jamy brzusznej i/lub przywrócenie płodności oraz przywrócenie prawidłowej anatomii narządów miednicy mniejszej i ich funkcjonowania.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Magdalena Okarmus

Magdalena Okarmus

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
ZADZWOŃ
+48 785 054 460
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
NAPISZ WIADOMOŚĆ