Patient Concierge

Magdalena Okarmus

mail +48 785 054 460 mail Wyślij wiadoość
Dostępne metody operacyjnego leczenia przepuklin

Przepuklina stanowi często spotykane schorzenie w poradniach chirurgicznych. Leczenie operacyjne tej choroby w ostatnich latach przeszło metamorfozę dzięki postępowi technologicznemu, który obserwuje się również w chirurgii. Klasyczne zabiegi otwarte coraz śmielej zastępowane są małoinwazyjnymi operacjami laparoskopowymi lub z wykorzystaniem systemu robotycznego, co wiąże się z szeregiem korzyści dla pacjentów.

W tym artykule opowiemy Państwu o rodzajach przepuklin oraz metodach ich chirurgicznego zaopatrzenia ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych.

Kiedy mówimy o przepuklinie?

Przepukliną określa się osłabienie bądź wadę otrzewnej czy pasm tkanki mięśniowej, które odpowiadają za właściwe położenie narządów jamy brzusznej. Wyróżnia się kilka rodzajów przepuklin, które różnią się umiejscowieniem. Przepukliny udowe występują dość rzadko i zwykle u kobiet. Przepukliny rozworu przełykowego powstają, gdy fragment żołądka przechodzi do jamy klatki piersiowej. W okolicy pępka pojawiają się natomiast przepukliny pępkowe. Co ciekawe przepukliny mogą się lokalizować także w bliznach pooperacyjnych. Najczęściej ujawniającym się typem przepukliny jest przepuklina pachwinowa, spotykana zazwyczaj u mężczyzn, jednym z jej podtypów jest przepuklina pachwinowa prosta, która powstaje na skutek ubytku w ścianie kanału pachwinowego. Szczególnie trudne w leczeniu są natomiast przepukliny nawrotowe, które tworzą się mimo wcześniejszych interwencji chirurgicznych. 

Różnice między zabiegami zrobotyzowanymi i laparoskopowymi

Oba typy zabiegów są przykładami chirurgii małoinwazyjnej, która polega na operowaniu niewielkimi narzędziami wprowadzonymi przez 1-centymetrowe nacięciaw powłokach skórnych pacjenta. Jednak w laparoskopii chirurg trzyma wspomniane narzędzia w swoich dłoniach, a w przypadku operacji z użyciem robota steruje nimi z poziomu specjalnej konsoli. Techniki małoinwazyjne charakteryzują się niższym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych, rzadszym występowaniem infekcji ran oraz ograniczeniem bólu pooperacyjnego, co pozwala pacjentom na szybszą rekonwalescencję po zabiegu i szybszy powrótdo codziennych aktywności. 

Dlaczego warto zdecydować się na operację z asystą robota chirurgicznego?

Zabiegi zrobotyzowane odznaczają się  precyzją, dzięki możliwościom wizualizacji pola operacyjnego, co pozwala uniknąć urazów sąsiednich tkanek i naczyń krwionośnych, a także minimalizuje dolegliwości bólowe w okresie pooperacyjnym. System robotyczny pozwala na manewry narzędziami chirurgicznymi w znacznie większym, bo aż 560-stopniowym zakresie, niż procedury laparoskopowe. 

Wśród różnych typów przepuklin są takie, które można operować jedynie z użyciem robota lub metodą klasyczną, ta druga opcja niestety wiąże się z rozległymi ranami, powstawaniem zrostów oraz większymi dolegliwościami bólowymi i częstszymi zakażeniami. 

Przykładami takich przepuklin są te, które powstały w przebiegu ciąży oraz przepukliny nawrotowe, pojawiające się w wyniku przemieszczenia się siatki lub powstania znacznego ubytku w miejscu poprzedniej interwencji chirurgicznej (metodą laparoskopową lub otwartą). Oba przypadki wymagają wzmocnienia siatką oraz szycia warstw ściany brzusznej od wewnątrz, co jest bardzo utrudnione w przypadku procedury laparoskopowej, więc jedynym wyjściem jest w tej sytuacji operacja otwarta lub zdecydowanie mniej rozległy zabieg przy wsparciu robota. 

U pacjentów po zabiegach zrobotyzowanych odnotowano mniejszy odsetek powikłań pooperacyjnych w okresie jednego miesiąca od zakończonej hospitalizacji niż u pacjentów po operacjach otwartych. Wyraźnie potwierdzają to także wyniki wieloośrodkowego badania porównującego zabiegi zaopatrywania przepuklin pachwinowych z użyciem robota z operacjami klasycznymi.

Zastosowanie robota  w operacyjnym leczeniu przepukliny pachwinowej w porównaniu z zabiegami otwartymi chirurgicznymi, wykazało niższy odsetek powikłań po operacji od czasu opuszczenia szpitala do 30 dni po operacji w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli operację otwartą. Ponadto wykorzystanie systemu robotycznego  w przypadku przepuklin pachwinowych pozwala na skrócenie  okresu hospitalizacji i rekonwalescencji ponieważ pacjenci zoperowani tą metodą przebywali w szpitalu krócej niż pacjenci operowani metodą klasyczną.

Doświadczenie operatora i asysta robota chirurgicznego gwarancją sukcesu

Przed podjęciem decyzji o zabiegu z wykorzystaniem robota warto  dowiedzieć się, jak duże doświadczenie w tego typu operacjach ma wybrany ośrodek oraz sam operator. 

Większość operacji przepukliny wymaga jedynie umieszczenia protezy siatkowej zamykającej ubytek w ścianie brzucha oraz zapobiegającej nawrotom schorzenia. Jednak w przypadku przepuklin o znacznych rozmiarach zabieg jest bardziej skomplikowany, a wtedy nieocenioną pomoc w zaopatrzeniu oferuje system robotyczny.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Magdalena Okarmus

Magdalena Okarmus

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
ZADZWOŃ
+48 785 054 460
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
NAPISZ WIADOMOŚĆ