Patient Concierge

Magdalena Okarmus

mail +48 785 054 460 mail Wyślij wiadoość

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (eng. International Day of Women and Girls in Science) – święto ustanowione przez ONZ w 2015 na wniosek UNESCO, UN Women, ITU i innych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji. Obchody mają na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych.

– W NEO Hospital jesteśmy szczególnie zaangażowani w działania promujące równowagę, współpracę i zmiany, dzięki którym talent i ambicje wszystkich osób będą w pełni wykorzystane. Warto przy tym wykorzystać wielkie szanse, jakie daje nam rozwój nowych technologii, w tym robotyki chirurgicznej wspierającej pracę kadry medycznej. Za konsolą robota chirurg i chirurżka mają takie same szanse na doskonałość– mówi Joanna Szyman prezeska NEO Hospital.

Napisz do nas..

Indywidualny Opiekun Pacjenta Magdalena Okarmus

Magdalena Okarmus

Patient Concierge

Zadzwoń do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
ZADZWOŃ
+48 785 054 460
Wyślij wiadomość do Indywidualnego Opiekuna pacjenta Magdalena Okarmus
NAPISZ WIADOMOŚĆ